Jestem stałym mediatorem sądowym, wpisanym na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Przygotowanie mediatorskie zdobyłam na Studiach Podyplomowych w zakresie Mediacji na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu. Do prowadzenia spraw pracowniczych przygotowały mnie studia Podyplomowe na Politechnice Poznańskiej Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Z wykształcenia jestem filologiem-pedagogiem, z zasobem wiedzy prawniczej nabytej podczas 24 lat pracy jako urzędnik w sądach w Warszawie i w Poznaniu.

Cały czas kształcę się w dziedzinie mediacji, uczestnicząc w konferencjach mediacyjnych i szkoleniach.

Zajmuję się mediacjami:

  • rodzinnymi m.in. w zakresie spraw rozwodowych, o uregulowanie kontaktów, ustalenie alimentów,
  • cywilnymi o zapłatę, ochronę dóbr osobistych, podział majątku, odwołanie darowizny,
  • pracowniczymi,
  • gospodarczymi,
  • konsumenckimi.

W pracy mediatora kieruję się Kodeksem Etyki Mediatora i Standardami Mediacji.

Podstawowe 4 zasady mediacji są moim mottem przewodnim w pracy mediatora:

  • dobrowolność – udział stron w mediacji jest dobrowolny. Strony nie mogą być zmuszane do mediacji i mogą one zostać przerwane na każdym etapie,
  • poufność – wszelkie treści rozmów, informacje i dokumenty nie mogą być ujawniane bez zgody stron,
  • neutralność – mediator nie proponuje rozwiązań, chyba, że na prośbę stron (na co pozwalają obecnie przepisy od stycznia 2016 r.), niczego nie narzuca, nie namawia i nie wyraża własnej opinii w sprawie, informuje, że nie rozstrzyga sporu i nie ocenia stron,
  • bezstronność – obie strony sporu mediator powinien traktować z taką samą uwagą i zaangażowaniem. Nie może przychylać się do racji którejkolwiek z nich.

Zawodowo poza mediacjami jestem także specjalistą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zajmuję się wdrażaniem systemów zarządzania, jestem konsultantem w tym zakresie i przeprowadzam szkolenia.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani moją pomocą zapraszam do kontaktu.